Menu

Retningslinjer for bruk av Imageshop

Vi ønsker at Imageshop skal være en god og oversiktlig bildelagringstjeneste hvor ansatte kan finne og benytte bilder både fra eget selskap og de andre selskapene i gruppen.

For at Imageshop skal fungere optimalt har vi utarbeidet noen få retningslinjer som vi ønsker at alle brukere skal følge:

  • Dersom fotograf eller copyright eller credits er oppgitt, skal denne krediteres dersom bildene benyttes
  • Du kan gjøre endringer i form av utsnitt. Bildene må ikke manipuleres eller endres uten selskapets/ fotografens samtykke
  • Ikke behold kopier av bildene på din datamaskin lengre enn nødvendig. Når du har lastet bildet opp der det skal benyttes, bør det slettes. På grunn av personvernloven (GDPR), gjelder dette spesielt bilder av personer
  • Dersom du er i tvil om eller hvordan du kan benytte et bilde, ta kontakt med Silje Langemyr (silje.langemyr@gcrieber.com)

I tillegg har vi et par retningslinjer for administratorer:

  • Merk bildene så grundig som mulig både med kategorier, firma og geografi
  • Gi bildene en beskrivende tittel
  • Tilføy gjerne søkeord / tagger
  • Dersom personer er avbildet skal bildene tagges med navn
  • Fotograf skal opplyses så langt som mulig